Werkplaatsen

Academische Werkplaats AGORA

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie

Dr. ir. A. Haveman-Nies PhD
a.haveman@ggdnog.nl

 

Academische Werkplaats AMPHI

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering / Integraal gezondheidsbeleid
- Infectieziektebestrijding

Dr. J.L.A. Hautvast (Infectieziekten)
j.hautvast@elg.umcn.nl
Dr. G. Fransen (Integraal Gezondheidsbeleid)
gfransen@ggd-nijmegen.nl

Telefoon 024 329 71 22 / 024 329 71 24
www.academischewerkplaatsamphi.nl

Academische Werkplaats CEPHIR

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie
- Infectieziektebestrijding
- Jeugdgezondheidszorg
Prof. dr. A. Burdorf (ErasmusMC)
a.burdorf@erasmusmc.nl
P.F.L.A. Bisscheroux, arts M&G, MSc ComMed
(GGD Rotterdam-Rijnmond)
pfla.bisscheroux@rotterdam.nl

Telefoon 010 433 97 91 / 010 433 94 60
www.cephir.nl

Academische Werkplaats Crisisbeheersing Anaphem

Specifieke thema's:
- Crisisbeheersing in de Acute- en Publieke gezondheid

Jan Dirk van de Ven, Netwerk coördinator
jvdven@ggd.amsterdam.nl

 

 

Academische Werkplaats G4-USER

Specifieke thema's:
-Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Bekijk ook het filmpje over G4-user

 

Algemeen Coördinator USER

Mw. Dr. Annelies van Loon,
Telefoon 020 555 5495 of 06 2208 0346

avloon@ggd.amsterdam.nl

 

Coördinatoren per stad

 • Amsterdam

Mw. Dr. Matty de Wit
mdwit@ggd.amsterdam.nl

 • Den Haag

Mw. Regina van der Meer
regina.vandermeer@ggdhaaglanden.nl

 • Utrecht

Mw Sandra Klos

s.klos@utrecht.nl

 

 

Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving

Specifieke thema's:
- Medische Milieukunde

Moniek Zuurbier en Marieke Dijkema (coördinatoren)
info@awgl.nl

Telefoon 0800 844 6000
www.awgl.nl

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland

Specifieke thema's:
- Jeugdgezondheidszorg
- Bevolkingskrimp en gezondheid

 

Coördinator Klaus Boonstra

K.Boonstra@ggdfryslan.nl of info@awpgnn.nl

Telefoon(0)88 22 99192
www.publiekegezondheid.nl

 

AWPG Brabant


Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 

Dr. Mariëlle Cloin

J.M.C.Cloin@tilburguniversity.edu

AWPG JGZ Noord-Holland

Specifieke thema's:
- Jeugdgezondheidszorg

Mariette Hoogsteder
m.hoogsteder@vumc.nl

Telefoon 020 444 5965
www.vumc.nl/afdelingen/AWJGZ

AWPG Lumens

Specifieke thema's:

 • Infectieziektebestrijding
 • Gezondheidsbevordering
  - Bereiken van kwetsbare groepen 
  - Domeinoverstijgend samenwerken
  - Gezond ouder worden
  - Gezonde leefomgeving
  - Jeugdgezondheidszorg
  - Leefstijl
  - Mentale gezondheid en veerkracht

Addi van Bergen (algemeen coördinator)
avanbergen@ggdhm.nl

 

Rosemijn van As (fasciliterend coördinator)

contact@awpglumens.nl

www.awpglumens.nl

 

AWPG Mosa

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie
- Jeugdgezondheidszorg
- Infectieziektebestrijding

Prof.dr. C.J.P.A. Hoebe
christian.hoebe@ggdzl.nl

Telefoon 088-8805070 (secretariaat)
www.academischewerkplaatslimburg.nl

Sarphati initiatief, AWPG Noord-Holland en Flevoland

Het Sarpathi initiatief heette voorheen: AMC-GGD Amsterdam

Specifieke thema's:
- Epidemiologie
- Infectieziektebestrijding

Prof. dr. A.P. Verhoeff (epidemiologie)
averhoeff@ggd.amsterdam.nl
Janneke Heijne
jheijne@ggd.amsterdam.nl

Telefoon 020 555 55 61 / 020 555 52 43
www.sarphati.nl