Werkplaatsen

Academische Werkplaats AGORA

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie

Dr. ir. A. Haveman-Nies PhD
annemien.haveman@wur.nl

Telefoon 0317 485 306 do/ 088 443 31 94 di
www.aw-agora.nl

Academische Werkplaats AMPHI

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering / Integraal gezondheidsbeleid
- Infectieziektebestrijding

Dr. J.L.A. Hautvast (Infectieziekten)
j.hautvast@elg.umcn.nl
Dr. G. Fransen (Integraal Gezondheidsbeleid)
gfransen@ggd-nijmegen.nl

Telefoon 024 329 71 22 / 024 329 71 24
www.academischewerkplaatsamphi.nl

Academische Werkplaats CEPHIR

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie
- Infectieziektebestrijding
- Jeugdgezondheidszorg
Prof. dr. A. Burdorf (ErasmusMC)
a.burdorf@erasmusmc.nl
P.F.L.A. Bisscheroux, arts M&G, MSc ComMed
(GGD Rotterdam-Rijnmond)
pfla.bisscheroux@rotterdam.nl

Telefoon 010 433 97 91 / 010 433 94 60
www.cephir.nl

Academische Werkplaats Crisisbeheersing Anaphem

Specifieke thema's:
- Crisisbeheersing in de Acute- en Publieke gezondheid

Dr.ir. J. (Johan) S. de Cock, Wetenschappelijk coördinator
johan.decock@anaphem.nl

M 06 24 34 12 10

F. (Frans) Lischer MPS, Netwerk coördinator
frans.lischer@anaphem.nl

 

M 06 30 379 374

Academische Werkplaats G4-USER

Specifieke thema's:
-Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Bekijk ook het filmpje over G4-user


Algemeen Coördinator USER

Mw. Dr. Annelies van Loon,
Telefoon 020 555 5495 of 06 2208 0346

avloon@ggd.amsterdam.nl

 

Coördinatoren per stad

  • Amsterdam

Mw. Dr. Matty de Wit
Telefoon 020 - 555 5450
mdwit@ggd.amsterdam.nl

  • Den Haag

Mw. Dr. Renske Gilissen
Telefoon 070 - 353 7443
renske.gilissen@denhaag.nl

  • Rotterdam

Mw. Dr. Karen Klein Ikkink
Telefoon 010 - 433 9616
kleinikkinkk@ggd.rotterdam.nl

  • Utrecht

Dhr. Drs. Dick Reinking
Telefoon 030 - 286 3404 (secr)
d.reinking@utrecht.nl

 

 

Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving

Specifieke thema's:
- Medische Milieukunde

Moniek Zuurbier en Marieke Dijkema (coördinatoren)
info@awgl.nl

Telefoon 0800 844 6000
www.awgezondeleefomgeving.nl

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland

Specifieke thema's:
- Jeugdgezondheidszorg
- Bevolkingskrimp en gezondheid

 

Coördinator Klaus Boonstra

K.Boonstra@ggdfryslan.nl of info@awpgnn.nl

Telefoon(0)88 22 99192
www.publiekegezondheid.nl

 

AWPG Brabant


Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

prof. dr. (ir.) L.A.M. van de Goor
L.vandeGoor@uvt.nl
Dr. J.J.P. Mathijssen
j.j.p.mathijssen@uvt.nl

Telefoon 013 466 25 42 / 013 466 33 01
www.tilburguniversity.edu

AWPG JGZ Noord-Holland

Specifieke thema's:
- Jeugdgezondheidszorg

Mariette Hoogsteder
m.hoogsteder@vumc.nl

Telefoon 020 444 5965
www.vumc.nl/afdelingen/AWJGZ

AWPG Limburg

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie
- Jeugdgezondheidszorg
- Infectieziektebestrijding

Prof.dr.(ir.) M.W.J. Jansen
maria.jansen@ggdzl.nl

Telefoon 043 850 68 90/046 850 55 56
www.academischewerkplaatslimburg.nl

AWPG Noordelijk Zuid-Holland

Specifieke thema's:
- Gezondheidsbevordering
- Infectieziektebestrijding
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Addi van Bergen (onderzoeker publieke gezondheid/coördinator)
avanbergen@ggdhm.nl

Telefoon 088 308 42 35

Drs. R. Remeeus (secretaris)
rene.remeeus@ggdhaaglanden.nl

Telefoon 071 405 66 81 / 06 19 29 36 79
www.awpgnzh.nl

 

Sarphati initiatief, AWPG Noord-Holland en Flevoland

Het Sarpathi initiatief heette voorheen: AMC-GGD Amsterdam

Specifieke thema's:
- Epidemiologie
- Infectieziektebestrijding

Prof. dr. A.P. Verhoeff (epidemiologie)
averhoeff@ggd.amsterdam.nl
Prof. dr. M. Prins (infectieziekten)
mprins@ggd.amsterdam.nl

Telefoon 020 555 55 61 / 020 555 52 43
www.sarphati.nl