Etnische verschillen bij psychische zorg

– Academic Collaborative of the Municipal Health Service of the City of Amsterdam (GGD) and the Academic Medical Centre at the University of Amsterdam (AMC); network for epidemiology / Project 3: Epidemiology of public mental health as the basis of evidence-based prevention and care in a multicultural urban environment –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit derde project van het netwerk had tot doel om mogelijke etnische verschillen in kaart te brengen in de behoefte aan zorg voor psychische klachten en met betrekking tot het bereik en de kwaliteit van de zorg bij psychische klachten.

Aanpak

Het onderzoek richtte zich op de belangrijkste etnische groepen in Nederland, te weten autochtonen, Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Het beperkte zich tot angst- en stemmingstoornissen. Er werden gegevens geanalyseerd uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor, aangevuld met diepte-interviews.

Opbrengsten

De resultaten van de studie wijzen erop dat (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland - waar het angst- en stemmingsstoornissen betreft - in vergelijkbare mate toegankelijk is voor patiëntengroepen met verschillende etnische achtergronden. Ook de kwaliteit van die zorg lijkt op hoofdlijnen vergelijkbaar. Wel waren er verschillen in het vóórkomen van angst- en stemmingstoornissen. De Turkse groep rapporteerde dergelijke klachten relatief vaak, vergeleken met de autochtonen. De Marokkaanse groep juist relatief weinig.

 


Thema


Regio

  • Amsterdam – Amstelland
  • Gemeente: Amsterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

7115000201

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-10-2006 - 01-10-2010

Meer over dit project

www.sarpfati.nl