Effectevaluatie Alcoholmatigingsproject

– Effectevaluatie Alcoholmatigingsproject Achterhoek –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het doel van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd’ is alcoholmatiging onder jongeren van 10 tot 19 jaar te bevorderen. Het project loopt sinds 2005 in de regio Achterhoek, en sinds 2008 ook in de regio Stedendriehoek. In het project werken gemeenten, verslavingszorginstellingen IrisZorg en Tactus, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Halt, politie en justitie intensief samen. De aanpak is breed en geïntegreerd met activiteiten op het gebied van regelgeving, handhaving en voorlichting.

Aanpak

De effectevaluatie kijkt naar het effect van ‘Alcoholmatiging Jeugd’ op het drinkgedrag van jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande cijfers uit de GGD-gezondheidsmonitors in klas 2 en klas 4, bekend als E-MOVO, verzameld in 2003, 2007 en 2011. De trend in het drinkgedrag van jongeren in de regio Achterhoek wordt vergeleken met de trends in de Stedendriehoek en de Noord Veluwe.

Opbrengsten

De voorlopige resultaten zijn gunstig. Het percentage actuele drinkers en binge-drinkers in de regio Achterhoek is over de hele periode 2003-2011 sterker gedaald dan in de regio’s Stedendriehoek en Noord Veluwe samen. Deze voorlopige resultaten wijzen erop dat het alcoholmatigingsproject effectief is, en zorgt voor een nog sterkere daling in alcoholgebruik onder jongeren in de Achterhoek dan de landelijke trend in deze periode.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 12 maanden

Meer over dit project