Gezondheidsbevordering differentiëren

– Academic Collaborative of the Municipal Health Service of the City of Amsterdam (GGD) and the Academic Medical Centre at the University of Amsterdam (AMC); network for epidemiology / Project 2: Socio-economic and cultural determinants of public health, and related evidence-based interventions in Amsterdam –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit tweede project van het netwerk bekijkt of het nodig lijkt om gezondheidsbevordering af te stemmen op verschillende etnische subpopulaties. En zou ja, hoe dat het beste kan gebeuren.

Aanpak

De onderzoeksvraag werd toegespitst op een multi-etnische doelgroep van moeders van jonge kinderen. Na een literatuurstudie en een vooronderzoek werd een pilotstudie gedaan naar het beweegprogramma Big Move mama.

Opbrengsten

In het onderzoek is onder andere gekeken naar de werving van deelnemers. Het bleek niet goed mogelijk om de verschillende etnische groepen via de betreffende etnisch-specifieke organisaties te bereiken. Wel werkte het in het algemeen om een gezondheidsdeskundige en een sleutelfiguur of rolmodel uit het betreffende netwerk bij de werving te betrekken. De deelnemers uit de verschillende groepen waren positief over het programma. Een algemeen programma als Big Move mama lijkt te kunnen aansluiten bij een multi-etnische groep moeders. Er werd geen bewijs gevonden voor de behoefte aan afstemming op culturele normen en waarden, eerder op factoren als beweegniveau en taal.

 


Thema


Regio

  • Amsterdam – Amstelland
  • Gemeente: Amsterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

7115000202

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-09-2007 - 01-03-2012

Meer over dit project

www.sarfati.nl