Online hulp bij psychosociale problemen

– Promoting physical and mental fitness: Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle – deelproject 3: JGZ professionals in dialoog met data. De implementatie van online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Veel Nederlandse adolescenten lijden onder psychosociale problemen, zoals depressiviteit, verslaving, faalangst of eetproblemen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikt lang niet al deze adolescenten. Daarom is het belangrijk dat de JGZ aanvullende methodieken ontwikkelt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Online dienstverlening biedt daarvoor mogelijkheden. Hoe kan deze het beste geïmplementeerd worden?

Aanpak

Bestaande data van schooljaar 2006-2007 uit de regio Oostelijk Zuid-Limburg zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de relatie tussen opleidingsniveau van de adolescent en ouders in relatie tot psychosociale problematiek De onderzoeker benaderde ook gebruikers van www.klikvoorhulp.nl. Dat is een bestaande, regionaal georiënteerde website die zich onder meer richt op psychosociale hulpverlening aan jongeren. De bezoekers van ‘klikvoorhulp' werden vergeleken met de hele groep adolescenten uit het dekkingsgebied van de website, Oostelijk Zuid-Limburg. Dit onderzoek is uiteindelijk niet helemaal afgerond, omdat er te weinig adolescenten bereid waren om een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zijn adolescenten en JGZ-medewerkers gevraagd naar hun ideeën en behoeften rond online dienstverlening voor jongeren en de implementatie ervan.

Opbrengsten

Adolescenten met een laag opleidingsniveau hebben een grote kans op psychosociale problemen, vergeleken met jongeren die een hogere opleiding volgen. Bij het laagste opleidingsniveau is dat risico zelfs vijf keer zo groot. Daarom is het belangrijk om nieuwe online interventies speciaal op deze groep te richten. Er is veel draagvlak voor de ontwikkeling van online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen als aanvullende werkwijze. Dat draagvlak is er zowel bij de jongeren als bij de JGZ-professionals. Jongeren met psychosociale problemen tonen beperkte bereidheid tot deelname aan onderzoek naar effectiviteit van online dienstverlening.

 

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 1-5-2006 - 1-11-2012

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl (PDF)