Schoolgezondheidsbeleid implementeren

– Promoting physical and mental fitness: Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle – deelproject 5: Scholen in dialoog met data.
Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs, verstandshuwelijk of echte liefde? 
Een onderzoek naar de implementatie van schoolgezondheidsbeleid binnen scholen voor voortgezet onderwijs –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Jongeren kampen met uiteenlopende gezondheidsproblemen, van overgewicht tot alcoholverslaving. Daarom is het belangrijk dat scholen structureel aandacht besteden aan de gezondheid van hun leerlingen. De afgelopen jaren zijn daarin grote vorderingen gemaakt, waarbij vaak de ‘Schoolslag-adviseurs’ gevolgd wordt. Die geeft een stappenplan voor het opzetten van dergelijk beleid. Voor de ondersteuning worden in Zuid-Limburg sinds 2002 regionale ‘Schoolslag-adviseurs’ ingezet. Toch heeft preventie nog geen vaste plek veroverd binnen het beleid van veel scholen. Dit onderzoek bekijkt hoe ver Zuid-Limburgse scholen zijn met het implementeren van schoolgezondheidsbeleid, en hoe de schoolslag-werkwijze bijdraagt aan het structureel inbedden van gezondheidsbevordering in de setting school.

Aanpak

De onderzoeker vroeg achttien Zuid-Limburgse scholen naar hun vorderingen. Vijftien van deze scholen besteden aandacht aan gezondheid en veiligheid. Scholen benadrukken dat gezondheid binnen het onderwijs geen prioriteit heeft; het is geen kerndoel. De betrokkenheid vanuit het management wordt als minimaal ervaren. Scholen hebben geen uren begroot voor gezondheid, de uren-investering voor schoolgezondheidsbeleid komt extra op de al hoge taakbelasting

Opbrengsten

Het onderzoek maakt duidelijk dat de doelen binnen schoolslag realistisch moeten zijn en moeten aansluiten bij de mogelijkheden binnen het onderwijs. Ook maakt het duidelijk hoe belangrijk de inzet van Schoolslag-adviseurs is. Scholen waarderen deze ondersteuning, en benadrukken dat de aandacht voor schoolgezondheidsbeleid zonder deze begeleiding nihil zou zijn.