Overgewicht bij 0- tot 5-jarigen voorspellen

– Academic Centre for Public Health Limburg: Promoting physical and mental fitness - Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle 
Deelproject 1: JGZ-professionals in dialoog met data. Verbetering van de voorspelling en vroegopsporing van overgewicht bij 0- tot 5-jarige kinderen door het ontwikkelen van een predictiemodel –

Probleem uit beleid en/of praktijk

De Nederlandse kinderen worden langer en dikker, zo blijkt uit de vergelijking van data uit de periode 1964-1966 en uit 1996-1977. Wat de Body Mass Index (BMI) betreft is die trend zichtbaar vanaf de leeftijd van 5 jaar. Inmiddels is de stijging van de lengtegroei verdwenen, zo blijkt uit gegevens uit 2010. De wel doorgaande groei van de gemiddelde BMI resulteert steeds vaker in overgewicht.

Aanpak

Binnen dit onderzoek is een formule ontwikkeld waarmee het verwachte groeipatroon van kinderen bepaald kan worden, en daarmee het risico op overgewicht of een abnormale groei. Dat kan op basis van lengte en gewicht bij de geboorte, en de huidige lengte en gewicht. Zo kan overgewicht voorspeld worden op het moment dat het kind nog een gezond gewicht heeft. Wanneer de arts bepaald heeft dat er een verhoogd risico bestaat op overgewicht, kan hij dat met de ouders bespreken. Vervolgens kunnen zij samen ingrijpen. Door deze berekening in te bouwen in de software van het Elektronisch Kinddossier, kan vroegtijdige preventie van overgewicht standaard worden toegepast in de praktijk.

Opbrengsten

Een formule waarmee overgewicht kan worden voorspeld. Een mogelijkheid voor nieuw beleid kan zijn deze formule op te nemen in het elektronische kinddossier.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

7125000108

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-05-2006 – 01-11-2010

Meer over dit project

 

www.academischewerkplaatslimburg.nl