Rookvrije schoolterreinen

– Hoe is het gesteld met het rookverbod in het voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg? –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

Roken gaat gepaard met grote gezondheidsrisico\'s. Veel jongeren beginnen met roken op de middelbare school. Het rookvrij maken van schoolterreinen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van roken en sluit goed aan bij nieuw landelijk beleid  (leeftijdsgrens verkoop sigaretten naar 18 jaar). De werkgroep rookvrije omgevingen van de Alliantie Nederland rookvrij! zet zich in voor meer rookvrije schoolterreinen in het VO. De Alliantie wil een honderdtal gemotiveerde scholen werven en ondersteunen bij het realiseren van een rookvrij schoolterrein. De Alliantie heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld maar mist nog een gedegen onderbouwing van deze aanpak. 

Aanpak 

Het doel van het project is bij te dragen aan de ontwikkeling van effectieve strategieën en methoden om zowel gemotiveerde als minder gemotiveerde VO scholen te ondersteunen bij hun besluitvormingsproces ten aanzien van het realiseren van een rookvrij schoolterrein. Hiertoe worden de door de Alliantie ontwikkelde strategieën en methoden systematisch beschreven, geëvalueerd en doorontwikkeld. Hierbij maken we gebruik van een theoretisch kader. In dit kader staat het innovatiebesluitvormingsproces centraal met daarin drie te onderscheiden fasen: 1) adoptie: het formuleren van de intentie om een schoolterrein rookvrij te maken, 2) implementatie: het daadwerkelijke creëren en handhaven van een rookvrij schoolterrein 3) continuering: besluiten over de voortzetting van het rookvrije schoolterrein. 

Opbrengsten 

De beoogde opbrengsten van het project zijn: passende strategieën en methoden ter ondersteuning van gemotiveerde en minder gemotiveerde VO scholen in het realiseren van een rookvrij schoolterrein en toegankelijke, gebruiksvriendelijke tools (website, handleiding, stappenplan) ter ondersteuning van scholen, gemeenten en GGD’en. De doorontwikkelde aanpak helpt scholen, gemeenten en GGD’en bij het realiseren van rookvrije schoolterreinen. Het project draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Alliantie en heeft uiteindelijk tot doel om het starten met roken bij jongeren zoveel mogelijk te voorkomen.

 


Thema


Regio

  • West-Brabant
  • Brabant-Noord & Midden
  • Zuid-oost Brabant
  • Limburg-Noord
  • Zuid-Limburg

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

200100003

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-09-2013 – 01-09-2017

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl