Goede voeding hoeft niet veel te kosten

– An update and evaluation study of the course ‘Good food does not need to be expensive’ –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

Chronische ziekten dragen bij aan zo’n 60% van de sterftegevallen in de wereld. Chronische ziekten die een relatie hebben met het voedingspatroon zijn o.a. kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, osteoporose en cariës. Chronische ziekten zijn grotendeels te voorkomen door veranderingen in leefstijl, met name door het voedingspatroon. Vooral voor groepen met een laag inkomen is het vaak moeilijk om een gezonde leefstijl op te volgen, ook vanwege de kosten. Groenten en fruit zijn vaak duurder dan een diepvrieszak patat. 

Aanpak 

De cursus Goede Voeding hoeft niet veel te kosten heeft sinds 2000 meer dan 2000 gezinnen met een laag inkomen bereikt. Het doel is dat mensen gevarieerder gaan eten, dat de consumptie van fruit en groenten toeneemt en de consumptie van verzadigd vet afneemt onder mensen met een laag inkomen. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten die geleid worden door een diëtist. Er wordt gebruik gemaakt van effectief bewezen methoden zoals vaardigheidstraining, actief leren en blootstelling aan voedingsmiddelen. De cursus is gecertificeerd als theoretisch goed onderbouwd door het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM. Om erkend te worden als ‘waarschijnlijk effectief’ of ‘bewezen effectief’ is een nieuwe evaluatiestudie nodig van de vernieuwde cursus. 

Opbrengsten 

Om de cursus te herzien is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn persoonlijke interviews met betrokkenen gehouden en is een concept van de aangepaste cursus voorgelegd aan een expertpanel. Het conceptprogramma is uitgebreid getest onder de doelgroep tijdens 10 bijeenkomsten. De eerste bevindingen tonen een verbetering van het programma aan. Verder is er een telefonische interview- route ontwikkeld om veranderingen in voedingsgedrag te meten. Er is aanvullende acquisitie ingezet bij commerciële organisaties als banken en supermarkten om mensen met een klein inkomen te werven. De cursus wordt momenteel geïmplementeerd en geëvalueerd als onderdeel van een verplichte budgetteringscursus voor mensen met schulden, maar daarnaast ook als een vrijwillige cursus van twee bijeenkomsten voor mensen met een klein inkomen. Tenslotte wordt er momenteel een online training ontwikkeld om de cursus op grote schaal in Nederland te verspreiden.

 


Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-09-2011 – 01-09-2014

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl