Te voet of met de fiets naar school en spelen op het schoolplein

– Active Living: physical activity as a daily habit for primary school children through adaptations in social and physical environment –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

De prevalentie van overgewicht en obesitas onder kinderen van 9-11 jaar in Nederland is 17%. In de grote steden en in Zuid-Limburg is de prevalentie groter in lagere sociaaleconomische klassen. Er is genoeg bewijs dat de vroege kinderjaren belangrijk zijn bij het voorkomen van overgewicht. In deze fase wordt een levensstijl aangemeten die van invloed kan zijn op het volwassen gewicht. De Nederlandse  Norm Gezond Bewegen (NNGB) beveelt kinderen van 4-19 jaar aan dagelijks minstens 60 minuten matig intensief te bewegen. De Fitnorm vereist minstens 3 keer per week minimaal 20 minuten intensieve lichamelijke beweging. Minder dan een kwart van de Nederlandse jeugd  houdt zich aan de 60 minutendosis, in achterstandsbuurten zijn de percentages nog lager. 

Aanpak 

Met Active Living wordt geprobeerd  de sociale en fysieke omgeving zó op te zetten dat kinderen verleid worden tot beweeggedrag, met name kinderen van 9-12 jaar in gebieden met een lage sociaaleconomische status (LSES) in Zuid Limburg. In totaal nemen 20 scholen deel aan Active Living, verdeeld in 10 interventiescholen en 10 controlescholen. Op de interventiescholen worden werkgroepen gevormd waarin lokale belanghebbende, ouders en een GGD-adviseur vertegenwoordigd zijn. Zij proberen gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen om het beweeggedrag van kinderen te stimuleren. Het gaat dan om meer bewegen op het schoolplein, bij de route van en naar school en na schooltijd. Op de controle scholen worden geen acties ondernomen. De effecten ervan op het beweeggedrag van de kinderen worden onderzocht door 3 keer het beweeggedrag te meten. Kinderen van de huidige groepen 6 en 7 worden uitgerust met een beweegmeter en enkele ook nog met een GPS-meter. Kinderen en hun ouders vullen ook nog een vragenlijst in bij elk meetmoment zodat veranderingen in de tijd zichtbaar worden.

Opbrengsten 

Kan het Active Living-programma ertoe bijdragen dat scholen: 1. Actief transport van en naar school bij kinderen stimuleren, 2. Speel activiteiten op school bevorderen, 3. Deelname van kinderen aan sportactiviteiten in vrije tijd vergroten? Werken deze veranderingen op de lange termijn mee aan het halen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en de Fitnorm, en indirect aan het verminderen van het aantal obese kinderen?

 


Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-10-2011 – 01-10-2015

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl