Onderzoek naar Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer (KT) beleid-onderzoek-praktijk

– Consortium instruments for integrated action (i4) –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

In Nederland is door diverse onderzoeksgroepen veel kennis aanwezig over onderzoek op het gebied van Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer beleid-onderzoek-praktijk (KT). Voorbeelden zijn de onderzoeken rond programma’s als Gezonde Slagkracht en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Veel van deze kennis is (nog) gefragmenteerd aanwezig, waardoor krachtige stappen vooruit worden belemmerd. Het is daarom wenselijk om nieuwe onderzoeksmethoden op het gebied van IGB en KT te ontwikkelen. Daarom gaan negen onderzoeksgroepen in Nederland samenwerken aan het ontwikkelen van instrumenten voor IGB en KT, gebaseerd op een gezamenlijk theoretisch kader. De samenwerking krijgt gestalte in de vorm van het ‘Consortium Instruments for Integrated Action’ (i4i). Dit consortium, aangestuurd door een stuurgroep, is verantwoordelijk  voor kennisuitwisseling en -afstemming tussen de negen onderzoeksgroepen. 

Aanpak 

Door middel van een literatuurstudie, interviews met lokale en landelijke beleidsmedewerkers en bestuurders, en vragenlijsten wordt geprobeerd het ingewikkelde proces van integrale samenwerking en kennistransfer te begrijpen. De bedoeling is vooral inzicht te krijgen in factoren die leiden tot ‘stappen vooruit’in dit complexe samenwerkingsproces. 

Opbrengsten

Er vallen drie deelprojecten onder dit consortium, te weten: 
A - Theoretisch raamwerk voor integraal beleid c.q. intersectorale samenwerking binnen gemeenten  en Kennistransfer tussen beleid-onderzoek-praktijk;
B - Instrumenten om ‘stappen vooruit’ bij Integraal gezondheidsbeleid zichtbaar te maken;
C - Instrumenten om ‘stappen vooruit’ in de samenwerking tussen beleid-onderzoek-praktijk in publieke gezondheid zichtbaar te maken.

Er wordt een gezamenlijke eerste versie van een theoretisch kader ontwikkeld, gebaseerd op een integratie van de onderzoekservaringen en bevindingen uit de diverse onderzoeksgroepen. Dit kader zal in project A daarna verder doorontwikkeld worden. In de projecten B en C zal deze eerste versie gehanteerd worden als startpunt voor de ontwikkeling van de instrumenten waarmee ‘stappen vooruit’ in IGB en KT zichtbaar worden gemaakt. 

 


Thema


Regio

 • Noord- en Oost-Gelderland
 • Gelderland Midden
 • Gelderland-Zuid
 • Noord-Holland Noord
 • Zaanstreek – Waterland
 • Amsterdam – Amstelland
 • Zuid-Holland-West
 • Rotterdam – Rijnmond
 • Zuid-Holland-Zuid
 • West-Brabant
 • Brabant-Noord & Midden
 • Zuid-oost Brabant
 • Zuid-Limburg
 • Gemeente: Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Rotterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

200400018

Status

 • Lopend

Looptijd

 • 01-09-2012 – 01-09-2014

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl