Randvoorwaarden voor goede samenwerking tussen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals

– De toekomst van wijkgericht werken en integrale zorg –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

Door een toename in het aantal chronisch zieken en de groeiende specialisatie in de zorg is een multidisciplinaire wijkgerichte integrale aanpak nodig om de huidige gezondheidsproblemen aan te kunnen pakken. Problemen zijn vaak niet uitsluitend medisch, maar liggen naast fysieke en psychische klachten ook op het sociale vlak. Dit houdt in dat de verbinding tussen verschillende disciplines in de eerstelijnszorg én de gemeentelijke basiszorg op het gebied van maatschappelijke participatie, preventie, wonen en welzijn, versterkt moet worden. Hiervoor is meer inzicht nodig in het proces van samenwerken tussen eerstelijnszorgpartijen en de gemeente én welke factoren bijdragen aan succesvolle samenwerkingsverbanden. 

Aanpak 

Diepte-interviews met eerstelijnsprofessionals van 6 verschillende gezondheidscentra, met gemeenten en met de zorgverzekeraar zullen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke processen belangrijk zijn voor een onderlinge samenwerking. De mate van integrale zorg ervaren door patiënten en organisatiecultuur en -structuur worden in kaart gebracht aan de hand van vragenlijstonderzoek.

Opbrengsten 

Dit onderzoek zal inzicht geven in de processen die belangrijk zijn voor een goede samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals, gemeenten en de zorgverzekeraar. Ook zal dit onderzoek randvoorwaarden voor een goede samenwerking kunnen benoemen en welke organisatiestructuur en organisatiecultuur hiervoor nodig zijn.