De ontwikkelmogelijkheden van integraal gezondheidsbeleid in Zuid-Limburg

– Academic Centre for Public Health Limburg: Promoting physical and mental fitness - Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle. 
Deelproject 7: Gemeenten in dialoog met data: Opzet en vormgeving van lokaal integraal gezondheidsbeleid –

Probleem uit beleid en/of praktijk

In de regio Zuid-Limburg hebben gemeenten via hun regionale prioriteitennota (2007-2011) aangegeven het belangrijk te vinden dat het gezondheidsprobleem overgewicht integraal wordt opgepakt. De GGD Zuid-Limburg is gevraagd om dit beleidsproces mede te ondersteunen.

Aanpak

Hoe komt integraal beleid met betrekking tot het gezondheidsprobleem overgewicht op gemeentelijk niveau tot stand? Het onderzoek richtte zich op de vraag of de GGD door beleidsondersteuning gemeenten kan stimuleren om op lokaal niveau integraal gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Daartoe werden onder meer de effecten van de beleidsondersteuning door de GGD aan negen Zuid-Limburgse gemeenten bestudeerd.

Opbrengsten

Intersectorale samenwerking binnen gemeenten blijkt een grote investering te vragen. Maar zelfs als die inspanning geleverd wordt, is er geen garantie dat inderdaad een integraal gezondheidsbeleid van de grond komt. Ook de beleidsondersteuning door de GGD aan de negen Zuid-Limburgse gemeenten had een zeer beperkt en wisselend effect.
Wil de GGD gemeenten gericht ondersteunen bij het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid dan is het belangrijk om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te investeren. Mede om het gemeentelijk management te betrekken bij de pogingen een integraal gezondheidsbeleid te realiseren.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-05-2006 – 01-11-2010

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl