PRECURO – Integrale zorg voor ouderen: een vergelijking van cases

– Het organiseren van geïntegreerde preventie en curatie voor ouderen: een vergelijk van cases –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

Met dit project willen we meer inzicht krijgen in het effectief en efficiënt organiseren van integrale zorg voor ouderen in de wijk. We kijken naar de organisatie van ouderenzorg vanuit het perspectief van de huisartsenpraktijk en brengen vanuit hier het netwerk van professionals in kaart. In het onderzoek ligt de nadruk op de manier waarop preventie en zorg met elkaar in verbinding worden gebracht.

Aanpak 

We doen een actie-begeleidend onderzoek waarbij we de vier eerstelijns praktijknetwerken in beeld brengen. Wij houden interviews met ouderen uit de wijk over zorgervaringen. Om in kaart te brengen hoe de ouderenzorg in de wijk op dit moment wordt georganiseerd en hoe de samenwerking verloopt, houden wij focusgroep interviews met multidisciplinaire en voeren wij een documentanalyse uit. Wij houden uitwisselbijeenkomsten waar praktijknetwerken onderling ervaringen uitwisselen. Het onderzoeksteam koppelt hier onderzoeksgegevens terug en gaat met de deelnemers in gesprek over relevante thema's.

Opbrengsten 

Op basis van de voorlopige analyse van de eerste metingen lijken twee factoren belangrijk te zijn voor de verbinding van preventie en zorg in de praktijknetwerken: gestructureerd contact tussen de huisarts en een vertegenwoordiger van een welzijnsorganisatie én de historie van gestructureerde multidisciplinaire samenwerking in het praktijknetwerk. Preventie krijgt veelal vorm door screening op kwetsbaarheid van ouderen en casuïstische bespreking hiervan in multidisciplinair verband. Het blijkt nog moeilijk om op wijkniveau verbinding te leggen met de GGD om meer collectieve vormen van preventie te realiseren in de onderzochte praktijknetwerken.