VoorZorg: kindermishandeling voorkomen

– Academic Collaborative Centre, Child Health Care, North Holland, VU University medical center. VoorZorg component –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Verbetering van de gezondheid en de ontwikkelingskansen van moeders en hun jonge kinderen kan uiteindelijk kindermishandeling voorkomen. VoorZorg is een programma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen.

Aanpak

De doelgroep bestaat uit jonge vrouwen met een lage opleiding en meestal een laag inkomen, die zwanger zijn van hun eerste kind. Naast hun sociaaleconomische status zijn er andere negatieve factoren aanwezig, zoals huiselijk geweld in het verleden of in de huidige relatie, weinig sociale steun en een ongezonde leefstijl. De in de VS effectieve interventie ‘Nurse Family Partnership’ is vertaald en cultureel aangepast. De interventie bestaat uit veertig tot zestig gestructureerde huisbezoeken, gedurende tweeënhalf jaar uitgevoerd door VoorZorg-verpleegkundigen. Tijdens de bezoeken worden risicofactoren aangepakt die de lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling van kinderen mogelijk bedreigen.

Opbrengsten

Uit de effectstudie blijkt dat de juiste doelgroep wordt bereikt: jonge zwangeren met veel risicofactoren. 12% heeft 3-5 risico factoren en 88% zelfs 6-9 risico factoren! Tijdens de zwangerschap neemt het roken significant af; na de zwangerschap roken de interventie-vrouwen de helft minder ten opzichte van de gebruikelijke zorggroep. De deelnemende vrouwen roken bovendien niet waar de baby bij is, in tegenstelling tot de vrouwen in de groep die de gebruikelijke zorg krijgt.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

71300002

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-06-2006 – 01-01-2011

Meer over dit project

Meer informatie