Sociaal uitgesloten burgers aan het woord

-Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de ervaringen en perspectieven van sociaal uitgesloten burgers en het formuleren van passende beleidsopties.-

Probleem uit beleid en/of praktijk

Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de ervaringen en perspectieven van sociaal uitgesloten burgers en het formuleren van passende beleidsopties. In 2013 is mede met KmF financiering een meetinstrument ontwikkeld om sociale uitsluiting te meten in gezondheidsenquêtes. Uit de eerste analyses blijkt dat vooral niet westers allochtonen en mensen met een lage arbeidsmarktpositie (werkloos, arbeidsongeschikt, bijstand) een hoge kans hebben op sociale uitsluiting. Ook is er een sterke relatie met (geestelijke) gezondheid. Wat op dit moment nog mist is de stem van degenen die sociaal uitgesloten zijn. Hoe kijken zij tegen hun situatie aan? Welke toekomstmogelijkheden zien zij voor zichzelf en welke hulp kunnen zij daarbij gebruiken?  Een bijkomend doel van het onderzoek is een verdere validatie van de sociale uitsluitingsindex. Het eerder genoemde KmF onderzoeksresultaat dat vooral veel niet-westers allochtonen sociaal uitgesloten zijn, roept de vraag op of het instrument wel cultureel valide is.  


Aanpak

Het onderzoek betreft de afname en uitwerking van interviews met sociaal uitgesloten burgers in Utrecht en Amsterdam en/of Den Haag en de organisatie van een of meer focusgroepen met beleidsmedewerkers. Sociaal uitgesloten burgers worden geselecteerd uit de respondenten van de gezondheidsenquête 2012, met een score ‘enigszins’ of ‘matig tot sterk’ sociaal uitgesloten én aangegeven hebben dat zij benaderd mogen worden voor vervolgonderzoek  Op basis van de opgedane ervaringen en overleg met andere GGD’en wordt het onderzoek verder uitgerold in Utrecht en Den Haag en/of Amsterdam  In mei worden een of meerdere focusgroepen georganiseerd waarin de resultaten van de interviews worden voorgelegd aan vertegenwoordigers vanuit beleid en politiek. In juni wordt het eindproduct opgeleverd, een factsheet met (korte) casusbeschrijvingen en voorbeelden van beleidsmogelijkheden. Deze factsheet wordt landelijk beschikbaar gesteld aan GGD’en en gemeenten. 

Opbrengsten

De resultaten zijn opgenomen in een factsheet: 'Sociaal uitgesloten in de grote stad'Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204000030-01

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-01-2014- 01-06-2014

Meer over dit project

Meer informatie over het project