Voorlichting over seksuele gezondheid aan ROC studenten: Hoe groot is het effect in de praktijk?

-Een preventiestrategie geƫvalueerd.-

Probleem uit beleid en/of praktijk

Een groot deel van de GGD’en in Nederland verzorgt seksuele voorlichting aan ROC studenten. Echter is er nooit gekeken naar het effect van deze voorlichting op de seksuele gezondheid. Hierdoor is niet duidelijk welk effect deze voorlichtingen hebben op het daadwerkelijk gedrag van deze jongeren. Daarnaast biedt een dergelijk onderzoek mogelijkheden om te evalueren waar ingezet kan worden op verbetering ervan.

Aanpak

Er is een gestructureerde vragenlijst aan het begin en aan het eind van het studiejaar afgenomen. In oktober en januari heeft de helft van de studenten twee voorlichtingen gehad van de GGD over verschillende onderwerpen met betrekking tot seksuele gezondheid. 

In totaal hebben 143 leerlingen zowel op t0 als op t1 de vragenlijst volledig ingevuld (in tegenstelling tot de gewenste 500 respondenten door tegenvallende respons), waarvan 49% voorlichting heeft ontvangen van de GGD.

Opbrengsten

Het onderzoek geeft aanwijzingen voor een positief effect van voorlichting op de mate van het doen van een soa test bij deze groep jongeren. Op andere aspecten van seksuele gezondheid werd geen verband gezien met de voorlichtingen. Wel werd gezien dat het 53% van de jongeren meer zijn gaan nadenken over verschillende onderwerpen uit de voorlichting en het lijkt dat de voorlichting de studenten aanzet om over deze onderwerpen te praten met anderen.Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400-0031.15

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-03-2014 t/m 14-11-2014

Meer over dit project

Sarphati initiatief