Rook inademen gevaarlijker dan gedacht

– Berichtgeving over rook van branden: aanpassing op grond van perceptieonderzoek –

Probleem uit beleid en/of praktijk

In 2000 was er een grote brand in een opslag van chemisch afval in Drachten. De betrokkenen bleven jarenlang aangeven dat ze klachten hadden, omdat ze rook hadden ingeademd. Destijds werd nog algemeen aangenomen dat het inademen van rook in de buitenlucht alleen kortstondige effecten heeft. Het was belangrijk om te weten of die aanname correct was. Dit om de voorlichting aan burgers te verbeteren, en om eventueel adequate preventieve maatregelen te nemen.

Aanpak

Na een literatuurstudie bleek er één mogelijk langdurig gevolg van het inademen van rook: Irritant Induced Asthma (IIA). Het was onduidelijk of deze ziekte veroorzaakt kon worden door het inademen van rook in de buitenlucht. Dat werd onderzocht bij een grote groep brandweerlieden. 
IIA bleek te kunnen ontstaan door alle soorten branden, door éénmalige hoge blootstelling én door regelmatige lage blootstelling aan rook.

Opbrengsten

In Friesland, Groningen en Drenthe gaat de brandweer nu strikter om met blootstelling aan rook, bijvoorbeeld door óók snel ademluchttoestellen te gebruiken bij een natuurbrand. En de communicatie met burgers is aangepast. Zo heeft de veiligheidsregio Groningen een campagne gevoerd om burgers bewust te maken van de gevaren van rook. Die campagne wordt overgenomen door andere veiligheidsregio's.


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-03-2006 – 01-03-2010

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsmmk.nl