Checklist voor screening getroffenen ‘poldercrash’ Turkish Airlines, 2009

-Wat is de accuratesse en bruikbaarheid van een korte vragenlijst die door hulpverlening ingezet kan worden na een schokkende gebeurtenis? -

Probleem uit beleid en/of praktijk

Mensen die direct door rampen getroffen worden hebben een aanzienlijke kans om langdurige psychische klachten te ontwikkelen, zoals posttraumatische stressstoornis en depressie. Om de nazorg optimaal te laten verlopen, is het van groot belang in een vroeg stadium vast te stellen welke getroffenen behoefte hebben aan psychosociale hulpverlening. Wat is de accuratesse en bruikbaarheid van een korte vragenlijst die door hulpverlening ingezet kan worden na een schokkende gebeurtenis?

Aanpak

Uitgangspunt is de Trauma Checklist getroffenen (TCG). De onderzoeksgroep bestond uit de 126 overlevenden van het vliegtuigongeval van Turkish Airlines nabij Schiphol, in februari 2009. Binnen deze groep is de TCG al tweemaal eerder afgenomen, eenmaal zes weken na het incident, een tweede maal eind 2009. Dit onderzoek voegt een derde belronde toe. 

Opbrengsten

De resultaten van het onderzoek vormden de basis voor het opstellen van een korte handleiding voor het gebruik van de TCG. Hierin is uitgewerkt hoe en onder welke omstandigheden de TCG ingezet kan worden, en hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden. 

 


Thema


Regio

  • Kennemerland

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204005001-02

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Januari - oktober 2012

Meer over dit project

website Stichting Impact