TRAVEL: blootstelling van verkeersdeelnemers en gerelateerde gezondheidseffecten

– Traffic related air pollution and health. Part A: different ways of traffic participations and influences on exposures and respiratory system–

Probleem uit beleid en/of praktijk

De gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn groot. Een belangrijk deel daarvan wordt veroorzaakt door het verkeer. Zo ontwikkelen mensen die langs drukke verkeersaders wonen op de langere termijn gezondheidsklachten. En krijgen mensen relatief vaak een hartinfarct binnen enkele uren nadat ze aan het verkeer deelnamen. Daarom wil onder andere de gemeente Arnhem bij de verbetering van de luchtkwaliteit verder kijken dan de landelijke minimumeisen, en ook de gezondheidseffecten meenemen.

Aanpak

Het was nog niet bekend hoe groot de belasting van verkeersdeelnemers is, en wat de gezondheidseffecten van die piekbelasting zijn. Dit onderzoek vergeleek mensen die twee uur lang een dieselbus, een trolleybus, de auto of de fiets namen. De blootstelling tijdens het fietsen langs een drukke weg en die in een dieselbus bleken behoorlijk hoog te zijn. De trolleybus bleek de minst belastende manier van reizen. Een hogere blootstelling bleek een tijdelijk negatief effect te hebben op de luchtwegen.

Opbrengsten

De resultaten werden onder meer gebruikt om een beleidsvoorstel van Arnhemse gemeenteambtenaren te onderbouwen om naast trolleybussen ook bussen op groengas en waterstof in te zetten. Verder werd duidelijk dat het belangrijk is om het fietsen te stimuleren, maar niet langs drukke verkeersaders. Ook zijn de conclusies relevant bij het beantwoorden van publieksvragen over de schadelijkheid van luchtverontreiniging door het verkeer.

 


Thema


Regio

  • Gelderland Midden
  • Gemeente: Arnhem

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

71350002

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 15-12-2005 – 01-09-2010

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsmmk.nl