Seksuele voorlichting onder ROC studenten: hoe vaak, door wie en met welk resultaat

- onderzoeken of er verbanden zijn tussen de verschillende vormen van voorlichting en verschillende aspecten van seksuele gezondheid.-

Probleem uit beleid en/of praktijk

In het overkoepelende project wordt een effectevaluatie gedaan naar seksuele voorlichting door de GGD aan ROC studenten. Er bleek echter onvoldoende zicht op hoeveel ROC studenten al eerder voorlichting hebben gehad, van wie ze deze gehad hebben en wat het effect hiervan is geweest. Om deze reden wilden wij inventariseren hoe vaak en door wie ROC studenten voorgelicht zijn over seks. Hierbij willen wij onderzoeken of er verbanden zijn tussen de verschillende vormen van voorlichting en verschillende aspecten van seksuele gezondheid. 

Aanpak

In totaal hebben 404 studenten een gestructureerde vragenlijst ingevuld voorafgaand aan voorlichting aan de interventiegroep waarbij aandacht was voor voorlichting in het verleden en verschillende aspecten van seksuele gezondheid (condoom- en anticonceptiegebruik, soa testgedrag, weerbaarheid op seksueel vlak en het ervaren van seksuele disfuncties). 

Opbrengsten

Het project geeft inzicht in de mate van eerdere voorlichting en de verbanden met de huidige seksuele gezondheid. Een van de opvallende zaken hierin is het grote bereik van voorlichting door school en de afwezigheid van een positief verband hiervan met een betere seksuele gezondheid. 

Inmiddels start GGD Flevoland een behoefte onderzoek op onder ROC docenten met betrekking tot ondersteuning van het geven van seksuele voorlichting.Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204005001-06

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-09-2014 t/m 18-06-2014

Meer over dit project

Website Sarphati