Luchtverontreiniging in perspectief

Vergelijking van de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging en (mee)roken

Probleem uit beleid en/of praktijk

GGD-en adviseren en ondersteunen gemeentes bij het luchtkwaliteitsbeleid. Uit de intensieve contacten die er hierdoor met gemeentes zijn, blijkt dat zij behoefte hebben aan een methode om de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in perspectief te zetten, bijvoorbeeld door het af te zetten tegen andere risicofactoren. Hiermee kunnen lokale overheden ook de gezondheidswinst door lokale verbetering van de luchtkwaliteit op die manier uitdrukken.
De verwachting is dat dit zal leiden tot een betere onderbouwing van het luchtkwaliteitsbeleid

Aanpak

Het ontwikkelen van een methode waarmee de gezondheidsschade door (lokale) luchtverontreiniging op een voor publiek en bestuurders aansprekende manier kan worden afgezet tegen de gezondheidsschade van (passief)roken. De vergelijking zal worden gemaakt op basis van het aantal (mee)gerookte sigaretten per tijdseenheid.

Opbrengsten

Er zal een rekentool worden ontwikkeld in Excel. Hiermee kunnen GGD-en en gemeentes op een gestandaardiseerde manier de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging doorrekenen en vergelijken met die van (passief) roken. Hiermee kunnen lokale overheden zowel de gezondheidsschade door luchtverontreiniging, als ook de gezondheidswinst door lokale verbetering van de luchtkwaliteit afzetten tegen een voor publiek en bestuur aansprekende andere risicofactor.


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-05-2014 - 31-10-2014

Meer over dit project

Meer informatie