TRAPAM: verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid in Noord-Holland, Flevoland en het Rijnmond gebied.

– Traffic related air pollution and health. Part B: Traffic density and related attributable morbidity in the Netherlands (Noord-Holland and Flevoland) –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Welke zijn de effectiviteit en de gevolgen voor de gezondheid van verschillende maatregelen om luchtverontreiniging te voorkomen? Met een nieuw luchtkwaliteitmodel werd binnen dit project inzicht verkregen in de gevolgen voor de gezondheid en de effectiviteit van verschillende maatregelen.

Aanpak

Het onderzoeksgebied bestond uit Noord-Holland, Flevoland en Rijnmond. Daarmee kon de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op adresniveau geschat worden. Vervolgens werden de gezondheidseffecten van onder meer verkeersbeperkende maatregelen en het gebruik van filtersystemen onderzocht.

Opbrengsten

Twee filtersystemen hielden de luchtvervuiling nauwelijks buiten. Eén systeem was in staat de fijnstof-concentratie met circa 30% te verminderen, maar had weinig invloed op roetdeeltjes en gasvormige verontreiniging. Filters zijn daarom geen eindoplossing, maar kunnen in sommige gevallen enige verbetering bieden.

 


Thema


Regio

  • Noord-Holland Noord
  • Zaanstreek – Waterland
  • Kennemerland
  • Amsterdam – Amstelland
  • Gooi en Vechtstreek
  • Flevoland
  • Rotterdam – Rijnmond
  • Gemeente: Amsterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

71350003

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-04-2006 – 24-05-2012

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsmmk.nl