Binnenmilieu en luchtwegklachten in het LucKi geboorte cohort

- luchtwegklachten-

Probleem uit beleid en/of praktijk

Luchtwegklachten komen relatief vaak voor bij jonge kinderen. Erfelijke aanleg en omgevingsfactoren spelen hierbij een belangrijke rol. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van verschillende factoren in het binnenmilieu op het vóórkomen van luchtwegklachten bij jonge kinderen (0 t/m 14 maanden) met als doel om preventieve adviezen te formuleren.

Aanpak

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van reeds verzamelde gegevens afkomstig van de LucKi (Luchtwegklachten bij Kinderen) studie. De LucKi studie is een prospectief cohort onderzoek, uitgevoerd in de regio Westelijke Mijnstreek (gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen) en waarbinnen GGD Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht samenwerken met de consultatiebureaus van Orbis Jeugdgezondheidszorg.

Opbrengsten

Schimmel- of vochtplekken in de woning en het branden van kaarsen/theelichtjes of wierook verhogen het risico op luchtwegklachten bij jonge kinderen. Een open keuken verlaagt dit risico. Door jonge ouders en hulpverleners (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en kraamzorg) meer bewust te maken van de invloed van het binnenmilieu op het ontstaan van luchtwegklachten bij jonge kinderen kan een deel van deze klachten worden voorkomen.


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-03-2014 – 30-10-2014

Meer over dit project

Meer informatie