Draagkracht voor regionale VTV’s

– Developing Regional Public Health Status and Forecast Reports in two regions of Brabant. (Academic Collaborative Centre Public Health Tilburg, project 1) –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Gemeenten kunnen veel meer doen met de epidemiologische gegevens van GGD’en. Dat idee lag aan de basis van de ontwikkeling van regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV’s). Vierjaarlijks, op het juiste moment in de beleidscyclus, worden lokale gegevens geanalyseerd en in een zinvol verband geplaatst voor het lokale volksgezondheidsbeleid. Hoe zorg je ervoor dat een regionale VTV een plek krijgt in de beleidsontwikkeling?

Aanpak

In dit onderzoek werden regionale VTV’s ontwikkeld voor de GGD’en Hart voor Brabant en West-Brabant. De analyse in een regionale VTV geeft inzicht in de algemene gezondheidstoestand, de belangrijkste aandoeningen en in oorzaken van ongezondheid. Ook ontstaat een beeld van risicogroepen en trends, en een idee over de toekomst. De VTV’s definiëren mogelijke speerpunten voor het lokale gezondheidsbeleid in de vorm van ‘kernboodschappen voor het lokaal beleid’. Deze boodschappen stonden ook in de aparte rapportages voor elk van de 47 gemeentes uit het onderzoeksgebied. Op de website Regionaal Kompas Volksgezondheid vinden gemeenten daarbij de bijpassende middelen.

Opbrengsten

Willen de gemeenten ook werkelijk wat doen met een VTV, dan moet de inhoud wetenschappelijk correct zijn én relevant voor het beleid. Maar vooral de manier waarop een VTV tot stand komt, verklaart het succes. Mensen die bij de rapportage betrokken waren, zetten zich ook harder in voor het omzetten van de kernboodschappen in beleid. Dus is het belangrijk om tijdens het maken van de VTV goed te bedenken wie erbij betrokken worden.