Naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

– Knowledge in process: Study of evidence-based local health policy Academic Collaborative Centre Public Health Tilburg, project nr. 2) –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol? Dat is de centrale onderzoeksvraag in dit project. Daarmee sluit het project aan bij een al langer lopende discussie binnen de GGD’en. Er zijn aanwijzingen dat die kennis inderdaad meer en beter gebruikt kan worden, en dat dit de kwaliteit van het werk zal verhogen.

Aanpak

Dit onderzoek gaat in op de vraag in welke mate epidemiologisch onderzoek daadwerkelijk bijdraagt aan lokale beleidsontwikkeling. Ook gaat het na in hoeverre evidence-based gezondheidsbeleid mogelijk is, en welke factoren het toepassen van wetenschappelijke resultaten bij de beleidsontwikkeling belemmeren en bevorderen.

Opbrengsten

Uit casestudies bleek dat epidemiologische informatie van GGD’en een rol speelt in het lokale beleidsproces en bij de prioritering van de lokale gezondheidsproblemen. Maar ook bleek dat de nationale gezondheidsprioriteiten richtinggevend zijn voor het lokale beleidsproces. Epidemiologische kennis wordt niet of nauwelijks gebruikt door beleidsactoren op andere terreinen dan de volksgezondheid. De geschetste probleemdefinities sluiten niet aan bij hun perspectieven en belangen. In dit project is een theoretisch analysekader ontwikkeld, met de interactie tussen onderzoeker en potentiële ontvangers van informatie als belangrijk element.