Grip op determinanten voor maatschappelijk onrust bij incidenten

– Grip op determinanten voor maatschappelijke onrust bij incidenten –

Probleem uit beleid en/of praktijk

In Noord-Brabant vinden regelmatig incidenten plaats waarbij de inzet van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulpverlening is vereist. Professionals die werken in de crisisbeheersing hebben behoefte aan meer inzicht in de factoren die bepalen of er dan maatschappelijke onrust ontstaat. Ook willen ze graag weten en hoe deze factoren te beïnvloeden zijn.

Aanpak

Dit onderzoek concentreert zich op de determinanten van maatschappelijke onrust en de processen die een rol spelen bij het ontstaan van maatschappelijke onrust. Meer inzicht in de manier waarop deze determinanten en processen te beïnvloeden zijn, draagt bij aan verbetering van de crisisbeheersing. Met een meer systematische benadering kunnen incidenten zo effectief mogelijk worden bestreden, en kan de maatschappelijke onrust tot een minimum worden beperkt. Deze systematische methode zal bij bestuurders en hulpverleners geïntroduceerd worden.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-12-2011 – 01-06-2013

Meer over dit project

www.tilburguniversity.edu