Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?

– Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten? –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Wanneer een infectieziekte ons land bedreigt, moet deze snel en effectief worden bestreden. Bij uitbraken van ernstige of erg besmettelijke infectieziekten geeft het zogeheten ‘Outbreak Management Team' (OMT) bestrijdingsadviezen aan de verschillende bij de bestrijding betrokken organisaties. Tijdens de crisisbestrijding is het belangrijk dat deze organisaties de kwaliteit van de bestrijding meten, en waar nodig bijsturen. Totnogtoe zijn er echter geen meetinstrumenten beschikbaar om die kwaliteit van de bestrijding te meten.

Aanpak

In dit onderzoek worden zogenaamde 'kwaliteitsindicatoren' ontwikkeld om de kwaliteit van de bestrijding meetbaar te maken. Voor het opstellen van deze kwaliteitsindicatoren kijken de onderzoekers onder andere naar de adviezen van die het OMT in het verleden uitbracht. Vervolgens beoordelen experts van de GGD en de GHOR samen of de voorgestelde maten relevant zijn voor de kwaliteit van de crisisbestrijding.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-12-2011 – 01-06-2013

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsamphi.nl