QPC: kwaliteitsmeting van psychosociale nazorg na rampen en crises

– QPC (Quality of Psychosocial Care). Naar een meetinstrument voor de kwaliteit van psychosociale nazorg na rampen en crises –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Mensen die te maken hebben gehad met een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk, geweld of een ramp, kunnen daardoor allerlei sociale en psychische moeilijkheden krijgen. Psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen helpt getroffenen om hiervan te herstellen en te voorkomen dat ze ernstigere problemen gaan krijgen. Over hoe die zorg het beste vorm kan krijgen, wordt verschillend gedacht. Dat maakt het moeilijk om te meten wat de kwaliteit van de geboden zorg is. Toch is het belangrijk om dat kunnen meten, om de zorg gericht te kunnen verbeteren.

Aanpak

Dit onderzoeksproject brengt daarom in kaart wat kenmerken zijn van goede psychosociale zorg na rampen. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld die bestaat uit experts en getroffenen. Vervolgens maakt het onderzoek de kenmerken van goede psychosociale zorg meetbaar via een vragenlijst die voorgelegd kan worden aan mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio

  • Amsterdam – Amstelland
  • Gemeente: Amsterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204000006

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-02-2012 – 01-08-2013

Meer over dit project

www.sarfati.nl