Wijkprofiel voor integrale zorg, preventie en welzijn in de Utrechtse wijk Noordwest

– Pilot stuurinformatie integrale zorg en preventie op wijk, buurt, en geïntegreerd eerstelijnszorg niveau in de wijk Noordwest in Utrecht –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Intensievere samenwerking op wijkniveau tussen zorg, preventie en welzijn wordt steeds vaker gezien als een belangrijk middel om gezondheidsverschillen te verkleinen en zorgkosten in de hand te houden. Om deze samenwerking goed vorm te kunnen geven is kennis over wijkbewoners en hun gezondheid van groot belang.

Aanpak

Er zijn tegenwoordig veel databronnen beschikbaar waaruit informatie op wijkniveau gehaald kan worden. Dit project spitst zich toe op de Utrechtse wijk Noordwest. Het brengt in beeld welke databronnen bruikbaar zijn, hoe deze bronnen gekoppeld kunnen worden en welke meerwaarde dit oplevert. Dit wordt nauw afgestemd op de informatiebehoefte van professionals uit de verschillende sectoren in de wijk. Tenslotte wordt gezocht naar de meest geschikte vorm voor een dergelijk integraal wijkprofiel.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204000009

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-06-2012 – 01-06-2013

Meer over dit project