Doorontwikkelen van een instrument voor wijkanalyse

– Doorontwikkelen van een instrument voor wijkanalyse –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Wijkanalyses vinden vaak plaats op basis van vrij algemene gegevens over bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw en de sociaal-economische status. Maar die geven vaak een onvolledig beeld van de situatie. Voor goed gezondheidsbeleid zijn beter onderbouwde cijfers nodig, die een preciezere aanpak mogelijk maken.

Aanpak

Dit project bouwt voort op een aangepaste vorm van wijkanalyse. Daarin worden gegevens uit verschillende bronnen eerst samengebracht, en vervolgens doorgesproken met de professionals in de wijk en met de bewoners. Dat maakt het mogelijk om heel gericht de actiepunten voor het gezondheidsbeleid te kiezen. Deze vorm van wijkanalyse werd in acht Nijmeegse wijken uitgeprobeerd. In dit project wordt deze vorm van wijkanalyse verbeterd. Met name door te onderzoeken hoe verschillende cijfers, waaronder die van de huisartsenpraktijken, beter gebruikt kunnen worden in de wijkanalyse. Een belangrijke vraag daarbij is hoe de privacy gegarandeerd kan worden.

Opbrengsten

Deze vorm van wijkanalyse maakt het mogelijk om beperkte middelen heel precies in te zetten. De gemeente ziet het als instrument om hulp en ondersteuning dichter bij de burger brengen. Het bij elkaar brengen van verschillende informatiebronnen maakt integraal beleid op buurtniveau mogelijk. Maar ook de zorgverzekeraars zijn sterk geïnteresseerd. Deze partijen zijn dan ook betrokken bij de verdere ontwikkeling.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 24-03-2012 – 24-12-2012

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsamphi.nl