Roet en ultrafijnstof door binnenscheepvaart en dieseltreinen

– Bijdrage binnenscheepvaart en dieseltreinen aan roet en ultrafijn stof –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Roet en ultrafijnstof zijn belangrijke componenten van luchtverontreiniging. De uitstoot van roet en ultrafijnstof door het wegverkeer is de laatste jaren in kaart gebracht, maar de uitstoot van andere lokale bronnen nog niet.

Aanpak

In dit onderzoek worden de bijdragen van dieseltreinen en binnenscheepvaart gemeten aan concentraties roet en ultrafijnstof. In Utrecht en Nijmegen wordt gemeten bij drukke scheepvaartroutes langs woonwijken, in Arnhem en Zutphen bij dieseltreinroutes langs woonwijken. Het project geeft inzicht in de bijdrage van vrachtscheepvaart en dieseltreinen op lokale concentraties ultrafijnstof en roet in de leefomgeving. Deze inzichten kunnen vervolgens worden vertaald in lokale maatregelen in het lokale milieubeleid, lokaal gezondheidsbeleid en in plannen voor ruimtelijke ordening. Daarnaast kunnen ook landelijke maatregelen worden voorgesteld.

Opbrengsten

Binnenvaartschepen, dieseltreinen en brommers leveren in de directe omgeving een meetbare bijdrage aan ultrafijne stofdeeltjes. Het advies is om de locaties waar een sterke bijdrage door binnenvaartschepen, dieseltreinen en brommers aan de lokale luchtkwaliteit wordt verwacht in kaart te brengen en daar vervolgonderzoek naar uit te voeren en (lokaal) beleid voor te ontwikkelen om de uitstoot te verminderen.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 15-04-2012 – 15-12-2012

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsmmk.nl