Signalen van depressieve klachten bespreekbaar maken

– Signalen van depressieve klachten bespreekbaar maken –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Eerstelijns professionals, wijkzorg en vrijwilligers zien regelmatig mensen met depressieve klachten. Maar deze mensen laten vaak nauwelijks blijken dat ze zich depressief voelen. Dit zorgt voor een ingewikkelde zorgsituatie, waarbinnen de professional in staat moet zijn om die signalen te herkennen en bespreekbaar te maken met de cliënt. Vooral bij dit laatste worden barrières ervaren.

Aanpak

De barrières die professionals en vrijwilligers ervaren worden door middel van focusgroepen geïnventariseerd. Ook wordt de literatuur hierover bestudeerd. Zo komen de juiste strategieën in beeld om depressieve klachten te herkennen en bespreekbaar te maken. Aan de hand van deze resultaten wordt een scholing ontwikkeld. Het effect van de scholing zal door een voor- en nameting onderzocht worden.

Opbrengsten

Onderzoeksverslag en evaluatieverslag te vinden via de link naar de website.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 24-03-2012 – 24-12-2012

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsamphi.nl