Gezond inrichten Gageldonk-West

– Gezond inrichten Gageldonk-West –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Vanuit Bergen op Zoom kwam de vraag om mee te denken over de opzet van een evaluatie van het project ‘Gezond inrichten Gageldonk-West'.

Aanpak

De ‘kennismakelaar' van de academische werkplaats heeft een expert benaderd op het gebied van kwalitatief onderzoek. Na een analyse van bestaande documenten over het project heeft een brainstormsessie plaatsgevonden, die door de kennismakelaar zijn uitgewerkt in een plan van aanpak en in een korte handreiking voor kwalitatief onderzoek. Vervolgens is de gemeente verder gegaan met de uitvoering van het plan van aanpak.

Opbrengsten

De gemeente is gevoed met tips over de opzet van de evaluatie. Na de brainstorm heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400100004

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • November 2011 – januari 2012

Meer over dit project

www.tilburguniversity.edu