Implementeren van effectieve interventies uit Samen Starten in Breda

– Samen Starten - Implementeren van effectieve interventies uit Samen Starten in Breda –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Samen Starten bestaat uit een aantal interventies, gericht op versterking van de lokale samenwerking om de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen te bevorderen. In Breda werken acht organisaties met de gemeente Breda samen aan het verbeteren van de hulpverlening aan ouders met jonge kinderen die opgroeien in risicovolle thuissituaties. De gemeente Breda vroeg om advies bij het op een efficiënte wijze implementeren van de diverse interventies uit Samen Starten in de lokale situatie.

Aanpak

Er is gestart met een literatuurstudie rondom Samen Starten en het DMO protocol. Tevens zijn aandachtspunten bij uitvoering en implementatie van interventies in kaart gebracht.

Opbrengsten

Sinds het oppakken van de vraag zijn er zaken veranderd binnen Samen Starten. Hierdoor was de gestelde vraag niet meer actueel. De conclusies die tot dan toe beschikbaar waren zijn terug gekoppeld aan het CJG waar Samen Starten is ondergebracht.

 


Thema


Regio

  • West-Brabant
  • Gemeente: Breda

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400100007

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Januari 2011 - juni 2011

Meer over dit project