Ontwikkeling landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

– Development monitor socially vulnerable people –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig.

Aanpak

Binnen dit project wordt een landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen ontwikkeld. De monitor bevat gegevens over onder meer de omvang van kwetsbare groepen en hun behoeften. Eerst worden betrokken partijen uit wetenschap, beleid en praktijk uitgenodigd om de definities en doelgroepen te bepalen. Wie zijn precies deze kwetsbare groepen? De gezamenlijke uitkomsten worden in een 'proefmonitor' verwerkt, die vervolgens door vier tot vijf gemeenten wordt getest.

Opbrengsten

Er is een matrix ontwikkeld voor de indeling van de sociaal kwetsbare groepen en hun problemen. De rijen van de matrix geven de complexiteit en ernst van de problematiek weer. In de kolommen staat de soort problematiek. Daarnaast is er een zogeheten ‘concept map' uitgevoerd om te bepalen welke samenhang tussen te meten factoren leidt tot een goede, informatieve monitor. De resultaten worden gebruikt om concrete invulling te geven aan de monitor.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-09-2010 – 01-01-2015

Meer over dit project

www.tilburguniversity.edu