Bevorderen van fysieke gezondheid van cliënten maatschappelijke opvang

– Promoting physical health for residents of long stay pavilions and sheltered housing of social care in the Tilburg region. First step in developing effective methods and instruments –

Probleem uit beleid en/of praktijk

De fysieke gezondheid van cliënten van de maatschappelijke opvang in Tilburg is relatief slecht. Cliënten vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke hulp ze nodig hebben. Ook toegang vinden tot de juiste zorg is lastig voor hen. Professionals in de maatschappelijke opvang richten zich vaak op psychische en sociale problemen, en minder op de lichamelijke gezondheid van hun cliënten.

Aanpak

De maatschappelijke opvang heeft nog weinig 'eigen' interventies om cliënten te helpen. Daarom worden vaak interventies toegepast uit andere zorgsectoren. GGD Hart voor Brabant heeft een aantal interventies ontwikkeld die de lichamelijke gezondheid van langdurig zorgafhankelijke cliënten moeten bevorderen. Daarbij gaat het om interventies voor de cliënten zelf, en voor de betrokken zorgprofessionals. In dit project worden de uitvoering en de effecten van die interventies onderzocht.

Opbrengsten

Cliënten zijn via het verpleegkundig spreekuur uitgenodigd voor bijeenkomsten rond het thema ‘gezonde activiteiten' en voor het spreekuur mondhygiëne. Of de kennis over en aandacht voor gezondheidsrisico's en gezondheidsproblemen is toegenomen, is met de resultaten van dit project niet in cijfers uit te drukken. Wel geven medewerkers aan dat een aantal cliënten zich gedurende project meer bewust geworden zijn van hun eigen gezondheid.

 


Thema


Regio

  • Brabant-Noord & Midden
  • Gemeente: Tilburg

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204001003

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-06-2010 – 01-06-2012

Meer over dit project

www.tilburguniversity.edu