Doelgroepsegmentatie in alcoholpreventie bij jongeren – deelproject 1

– Audience segmentation: implications for alcohol interventions for Dutch adolescents –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Jongeren kunnen beter bereikt worden met alcoholpreventie en -beleid. In dit promotieonderzoek staat de vraag centraal, óf en hoe doelgroepsegmentatie daarbij kan helpen.

Aanpak

Jongeren van 12-18 jaar kunnen wat alcohol betreft ingedeeld worden in vijf segmenten. De jongeren binnen één segment hebben ongeveer dezelfde houding, waarden, normen en kennis over alcohol en alcoholgebruik. In het onderzoek worden onder meer de karakteristieken van de segmenten aangescherpt, en nemen twee van de vijf groepen deel aan interventies die specifiek voor hen worden aangepast.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Gerelateerde projecten