Zorgvraag in de Wmo

– Zorgvraag in de Wmo –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Hebben burgers sinds de invoering van de Wmo te veel, of onterecht voorzieningen gekregen? Deze vraag stelde de gemeente Waalre aan de kennismakelaar van de academische werkplaats. De kennismakelaar splitste deze vraag in twee subvragen. Hebben burgers te veel, of onterecht Wmo-voorzieningen ‘geclaimd'? En hebben gemeenten te veel Wmo-voorzieningen verstrekt?

Aanpak

Literatuuronderzoek.

Opbrengsten

In de literatuur werden geen aanwijzingen gevonden om te concluderen dat voorzieningen onterecht zijn verstrekt. De vraag of burgers te veel of onterecht Wmo-voorzieningen hebben ‘geclaimd' kon niet via literatuuronderzoek beantwoord worden.

 


Thema


Regio

  • Zuid-oost Brabant
  • Gemeente: Waalre

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400100602

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Juli 2011 – december 2011

Meer over dit project

www.tilburguniversity.edu