De ZelfRedzaamheid-Matrix: inzicht krijgen in effectieve interventies

– Pilot ZelfRedzaamheidMatrix –

Probleem uit beleid en/of praktijk

In de vier grote steden wonen en verblijven tienduizenden maatschappelijk kwetsbare mensen, onder wie veel dak- en thuislozen. Zij hebben vaak verschillende urgente problemen tegelijkertijd. Het is niet altijd duidelijk hoe zij het beste geholpen kunnen worden om maatschappelijk weer aan te sluiten. Ook is nog maar weinig bekend over wie op welk moment afglijdt naar zo’n kwetsbaar bestaan. 

Aanpak

In dit project wordt bepaald welke groepen ‘maatschappelijk kwetsbaar’ zijn, met welke problemen ze kampen en welke soorten hulpverlening het beste werken om het afglijden naar een kwetsbaar bestaan te voorkomen of om mensen weer maatschappelijk te laten aansluiten. Uitgangspunt is de ZelfRedzaamheid-Matrix (ZRM). Die geeft een beeld van de zelfredzaamheid op elf essentiële leefgebieden, waaronder inkomen, dagbesteding en huisvesting. Dit project brengt ZRM-gegevens uit de vier grote steden samen in een centrale databank. Zo wordt duidelijk wie met de OGGZ in aanraking komen. Ook wordt het mogelijk hen te volgen in de tijd.

Opbrengsten

Dankzij de databank kan op grotere schaal onderzocht worden hoe effectief verschillende interventies zijn. Dat is mede belangrijk om de dienstverlening aan de allerzwaksten te behouden tegen lagere kosten. Zo helpt de databank om kwetsbare mensen uit de dure OGGZ te krijgen. Bijvoorbeeld doordat duidelijk wordt welke interventie er effectief voor zorgt dat zij op termijn weer zelfstandig kunnen wonen of bijvoorbeeld betaald werk kunnen verrichten.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400200000

Status

  • Lopend

Looptijd

  • September 2012 – doorlopend

Meer over dit project

www.g4-user.nl