Onderzoek winterkoudeopvang 2010-2011 en 2011-2012

– Onderzoek winterkoudeopvang 2010-2011 en 2011-2012 –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het is niet duidelijk hoe de groep daklozen precies is opgebouwd, mede omdat er veel dynamiek is in deze groep. Het daklozenbeleid, dat mensen op straat aan een dak, inkomen en zorg helpt, betreft alleen de regiogebonden daklozen. Maar elke stad kent daklozen van elders. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de opbouw van de groep daklozen in de vier grote gemeenten, en om de ontwikkelingen in die gemeenten te vergelijken.

Aanpak

Tijdens winterse koudeperiodes zorgen de vier grote steden dat er voor alle daklozen onderdak beschikbaar is. Gedurende koudeperiodes in de winters 2010-2011 en 2011-2012 werden daklozen die onderdak zochten ondervraagd.

Opbrengsten

Volgens de onderzoekscijfers had driekwart van de dakloze respondenten in 2012 geen binding met de stad waar ze koudeopvang kregen. Van alle opgevangen daklozen kwam de helft van buiten Nederland. Verder bleek onder meer dat de meeste ‘Haagse' daklozen uit 2011 in 1212 een dak, inkomen en begeleiding hadden. Maar ook dat Den Haag in verhouding meer mensen telt die pas in het voorafgaande jaar dakloos zijn geworden: 52% van de bezoekers van de winteropvang tegen 35% in de andere steden.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400200105

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • December 2010 – juni 2012

Meer over dit project

www.g4-user.nl