Risicofactoren en voorspellers van huisuitzetting

– Study on predictors of tenant evictions for rent areas and profiles of high risk households for eviction –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld, en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.

Aanpak

De deelnemers worden geworven onder mensen tegen wie een procedure bij de kantonrechter is gestart voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Ingezet wordt op ongeveer 750 respondenten. Bij de deelnemers worden twee interviews afgenomen, één bij de start van de gerechtelijke procedure, een tweede een jaar later. Via gestandaardiseerde vragenlijsten wordt informatie verzameld over het algemeen functioneren, de kwaliteit van leven, sociale steun, de financiële situatie, psychisch en sociaal functioneren, ingrijpende levensgebeurtenissen, lichamelijke klachten, middelengebruik, zorgbehoeften en zorggebruik.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.