Mankracht: maatschappelijke uitval van alleenstaande mannen met een uitkering

– Single men on welfare: target group for prevention in public mental health care –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Alleenstaande mannen met een uitkering lopen een relatief groot risico op maatschappelijke uitval. Verschillende partijen maken zich zorgen over deze doelgroep, waaronder de sociale dienst, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de GGZ. Ook de gezondheidsmonitor biedt indicaties dat dit een doelgroep is waar zowel sociale als medische problemen samenkomen.

Aanpak

Dit project is gestart om inzicht te krijgen in de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering, en om aangrijpingspunten voor preventie te identificeren. De eerste meting is inmiddels afgerond, en de resultaten zijn teruggekoppeld via een symposium. Een tweede meting onder dezelfde respondenten heeft in 2012 plaatsgevonden. In dit project is een deel van de doelgroep getraind om samen met de onderzoekers het onderzoek uit te voeren.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204002003

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 15-03-2010 – 15-03-2014

Meer over dit project

www.g4-user.nl