Sociaal medisch (leefstijl)advies aan uitkeringsgerechtigden

– Sociaal medisch (leefstijl)advies aan uitkeringsgerechtigden –

Probleem uit beleid en/of praktijk

De GGD Hollands Midden voert in samenwerking met de gemeente Leiden, Valent (thuiszorgorganisatie, momenteel Marente) en de verzekeraar Zorg en Zekerheid het project ‘Preventiekracht’ uit. In dit project verwijst de afdeling Sociale Zaken bepaalde uitkeringsgerechtigden door naar de GGD Hollands Midden. De cliënten worden na inventarisatie van (dreigende) gezondheidsproblematiek door een GGD-arts doorgeleid naar passende preventieprogramma’s. De gemeente vroeg zich af of de aanpak werkt.

Aanpak

Voor dit onderzoek zijn drie groepen vergeleken: volledige interventie zonder fysieke training (20 personen), volledige interventie inclusief fysieke training (37 personen) en een controlegroep (68 personen). Het onderzoek bestond uit een vragenlijst, biomedisch onderzoek en bloedonderzoek. 

Opbrengsten

 

Bij vergelijking van de drie groepen valt op dat verschillen qua ontwikkeling tussen de condities uitsluitend zichtbaar zijn op de ervaren indicatoren gezondheid en welbevinden. Geen verschillen werden gevonden op de biomedische maten, leefgewoonten of (werk)participatie. De verschillende uitgangspunten lijken daarbij een rol te spelen.

 


Thema


Regio

  • Hollands-Midden
  • Gemeente: Leiden

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400300008

Status

  • Lopend

Looptijd

  • Juni 2012 - mei 2013

Meer over dit project

www.awpgnzh.nl