De waarde van online persoonlijke zorgcommunities voor ouders met jonge kinderen

– De waarde van online private health communities voor ouders met jonge kinderen –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Om te komen tot een meer flexibel aanbod van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) moeten nieuw te ontwikkelen instrumenten optimaal aansluiten op de behoeften van de ouders. Dergelijke instrumenten zijn mogelijk de ‘persoonlijke zorgcommunities' (PZC's), zoals die onder andere door MijnZorgnet worden ontwikkeld. Zien ouders een toegevoegde waarde het gebruik van een PZC voor hun kind, in relatie tot de JGZ?

Aanpak

In eerste instantie zijn ouders geworven met een kind van 0-4 jaar in Mook en Middelaar. Uiteindelijk deden slechts twee ouders mee. Inmiddels wordt een doorstart met een andere opzet voorbereid. Mogelijk wordt aan vijf tot tien GGD-medewerkers met een kind in de leeftijd 0-4 jaar gevraagd om een PZC te starten en dat enkele maanden te gebruiken.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400400002

Status

  • Lopend

Looptijd

  • Januari 2012 – juni 2012

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsamphi.nl