Effectonderzoek programma ‘Rondom de Zwangere’

– Effectonderzoek programma ‘Rondom de Zwangere’ –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het programma ‘Rondom de Zwangere' is bedoeld om de kennis van de deelnemers over gezonde voeding en gezond leven te verbeteren. Ook kunnen gezondheidsproblemen in een vroeg stadium worden opgespoord. Heeft het programma inderdaad deze effecten?

Aanpak

Dit onderzoek betrof een evaluatie van ‘Rondom de Zwangere' door middel van analyse van data uit de verloskundige dossiers. Ook is een enquête gehouden onder deelnemers. Twee groepen - deelnemers en niet-deelnemers - werden met elkaar vergeleken.

Opbrengsten

Zwangerschapsdiabetes tijdens de zwangerschap en een te lage bloedglucosespiegel (hypoglykemie) direct na de geboorte bij het kind worden door het project eerder opgespoord. Daarnaast geven de deelnemers aan te hebben geleerd wat gezonde voeding is tijdens de zwangerschap.

 


Thema


Regio

  • Rivierenland
  • Gemeente: Tiel

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400400003

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • April 2012 – augustus 2012

Meer over dit project

www.rondomdezwangere.nl