De effecten van schooltuinen

– School gardens have positive effects on elementary school children. –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Wetenschappelijke literatuur geeft aanwijzingen dat kinderen die aan de slag zijn met gewassen meer bewustzijn ontwikkelen van voedsel en een gezonde voedselkeuze. Er is behoefte om de bevindingen uit deze literatuur op een rijtje te zetten. Daarnaast is er in Nijmegen behoefte om de evaluatie van een aantal lopende schooltuinprojecten zorgvuldig vorm te geven.

Aanpak

Het Milieu Educatie Centrum Nijmegen en St. Landwaard zetten schooltuinen op in Nijmegen. In schooltuin De Wielewaal zijn al ervaringen opgedaan, de schooltuin in Hatert gaat binnenkort van start. Deze schooltuinen worden opgezet vanuit de veronderstelling dat kinderen daar bewustzijn ontwikkelen van voedsel en gezonde voedselkeuze. Dit onderzoek is opgezet voor de ontwikkeling en toepassing van een instrument om deze projecten te evalueren.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400400004

Status

  • Lopend

Looptijd

  • December 2012 - mei 2013

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsamphi.nl