Evaluatie van Nijmeegs gezondheidsbeleid

– Evaluatie van Nijmeegs gezondheidsbeleid –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Ter voorbereiding op een volgende beleidsperiode wilde de gemeente Nijmegen het gezondheidsbeleid 2009-2012 evalueren.

Aanpak

De evaluatie heeft betrekking op een aantal onderdelen, waaronder beleidsdoelstellingen, de Gezonde School-methodiek en de ketenaanpak Actieve leefstijl, inclusief de inzet van de gezondheidsmakelaars. Samen met informatie uit de projectrapportages (geschreven als verantwoording van de besteding van de betreffende subsidies) ontstaat een totaalbeeld van de uitvoering van het gezondheidsbeleid en de resultaten daarvan.

Opbrengsten

De eerste resultaten wijzen erop dat er veel is gebeurd en dat de betrokken partijen positief zijn over de uitvoering en de samenwerking. Maar dit is, op een enkele beleidsdoelstellingen na, nog niet zichtbaar in cijfers. Onder andere omdat de monitorcyclus langer is dan de beleidsperiode van 4 jaar. Daarnaast is gezondheidsbeleid iets van de lange adem, en is een beleidsperiode van 4 jaar te kort om echt effect te kunnen zien. De resultaten worden gebruikt bij het vormgeven van de nieuwe gemeentelijke nota Volksgezondheid, en bij het helpen van andere gemeenten bij evalueren van hun gezondheidsbeleid.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400400007

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 2011 – 2012

Meer over dit project

Samenvatting onderzoek