Onderzoek naar de implementatie van gezondheidsbeleid op de scholen

– Onderzoek naar de implementatie van gezondheidsbeleid op de scholen –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Nijmegen had behoefte aan inzicht in de mate waarin het primair en voortgezet onderwijs aandacht besteden aan gezondheidsbevordering. Vanuit een theoretisch kader is een checklist gemaakt. Die geeft de verschillende gezondheidsthema's weer waar scholen aan kunnen werken, en maakt een onderverdeling in niveaus.

Aanpak

In totaal zijn er 42 basisscholen en achttien scholen voor voortgezet onderwijs onderzocht met behulp van de checklist. Daarnaast zijn acht interviews gehouden over de ervaringen met de Gezonde School-methodiek.

Opbrengsten

Er zijn positieve ervaringen met het gebruik van de Gezonde School-methodiek. Deze methodiek inspireert scholen om structureel aan gezondheid te werken, en dat op meerdere niveaus te doen. Wel zijn er grote verschillen tussen de scholen. In het algemeen geldt dat sport en bewegen en voeding de meeste aandacht krijgen. Verder blijkt samenwerking - tussen scholen onderling en met organisaties als de GGD en Sportservice Nijmegen - van groot belang voor een blijvende aandacht voor gezondheid. Dit rapport maakt deel uit van de evaluatie van het Nijmeegs gezondheidsbeleid. De resultaten worden gebruikt bij het vormgeven van de nieuwe gemeentelijke nota Volksgezondheid en bij het begeleiden van scholen bij de implementatie van het schoolgezondheidsbeleid.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400400008

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • April 2012 – juli 2012

Meer over dit project

Onderzoek implementatie