SLIM: kosteneffectiviteit van een diabetes-interventie

– From evidence-based to practice-based: (Cost)effectiveness of SLIM diabetes prevention intervention in a real-life setting –

Probleem uit beleid en/of praktijk

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie, gebaseerd op de bewezen effectieve SLIM-interventie. In een onderzoekssetting is aangetoond dat SLIM het risico op diabetes met 50% verlaagt. Maar SLIM sluit nog onvoldoende aan bij de alledaagse praktijk.

Aanpak

Ten eerste wordt SLIM vertaald naar de Nederlandse praktijksetting, onder de noemer SLIMMER. De vertaalde draaiboeken worden getest in een pilot, begeleid met procesonderzoek, onder meer naar bereik, waardering, succes- en faalfactoren. Vervolgens wordt de SLIMMER-interventie verder uitgerold in Apeldoorn, begeleid met effectonderzoek. De hoofdvraag daarbij is of SLIMMER in deze Nederlandse praktijksetting net zo effectief is als SLIM in een onderzoekssetting.

Opbrengsten

Inmiddels is het project afgerond. Het effectonderzoek heeft laten zien dat de SLIMMER-interventie effectief is. Zo zijn deelnemers afgevallen en verbeterden hun metabole risicofactoren (zoals insuline en glucose). Deelnemers hadden na afloop van SLIMMER een gezonder eetpatroon en deden meer aan beweging. Ook werden gunstige veranderingen in kwaliteit van leven gevonden. De meeste verbeteringen bleven ook op de langere termijn (een half jaar na afloop van de interventie) behouden. Samenvattend heeft deze studie laten zien dat een gedegen voorbereiding van de vertaling en implementatie heeft geleid tot een kosteneffectieve interventie om diabetes te voorkómen, die uitvoerbaar is in de Nederlandse praktijk. 


Thema


Regio

  • Noord- en Oost-Gelderland
  • Gemeente: Apeldoorn

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204007003

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-09-2010 – 30-06-2015

Meer over dit project

www.aw-agora.nl

website Slimmer diabetes voorkomen